Algemene richtlijn Corona

Gastouderbureau Happy volgt de adviezen van het RIVM en de Branche vereniging met betrekking tot het coronavirus. 

In verband met de heropening vanaf 11 mei heeft de Branche vereniging in samen werking met het RIVM een protocol geschreven:
LET OP! Het protocol wordt regelmatig gewijzigd.
Protocol Kinderopvang versie 30juni nav wijzigingen per 1juli.pdf
Praktische handvatten aanvullend op de risico inventarisatie
De gastouder dient zich hieraan te houden. Het protocol kinderopvang i.v.m. het Coronavirus is een onderdeel van de risico inventarisatie.
Het protocol wijzigt regelmatig de nieuwste versie is ook te vinden op:
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang


Versoepeling i.v.m. verkoudheid en toegang tot de kinderopvang:
Update RIVM 16-6-2020, kinderen 0-4 jaar met verkoudheid en geen koorts mogen naar kinderopvang
Beslisboom verkoudheid 17-6-2020
Vragenlijsten beslisboom neusverkouden kinderen toelaten opkinderopvang_school_AJN_BOinK.pdf

Om  de verspreiding van het virus te voorkomen is het goed wassen van de handen belangrijk. Zie hieronder de instructie:
Instructie handen wassen

Om aan iedereen duidelijk te maken welke maatregelen gelden, kan de gastouder de poster downloaden en ophangen in de opvanglocatie
Poster voorzorgsmaatregelen

GGD informatie
www.ggdbzo.nl informatie over Corona
Verkoudheidsklachten en kinderopvang GGD advies
Stroomschema wanneer wel naar de opvang afhankelijk van huisgenoten verkoudheid en koorts
 


Website SVB ‘Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage’ online*

28 mei 2020Website SVB ‘Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage’ online*

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders 
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

* SZW hanteert de term vergoeding waar eerder gesproken werd over de compensatie van de eigen bijdrage.  


Site's om te volgen i.v.m Corona:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

GGD informatie

https://www.kinderopvang.nl/ Branche vereniging kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/ Nysa

SVB vergoeding eigen bijdrage