www.subsidieoppas.nl

GASTOUDERBUREAU HAPPY te Bergeijk    Voor bemiddeling en begeleiding gastouderopvang.
 tel. 06-54311828 Marcel van Gorp, E-mail: happygastouderburo@hetnet.nl

 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingVan u als gastouder wordt verwacht dat u alert reageert volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op mogelijke signalen van kindermishandeling. andeling.

De gastouder heeft een signalerende taak. Bij vermoeden van kindermishandeling is zij/hij verplicht om volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Indien een vraagouder, gastouder of bemiddelingsmedewerker het vermoeden van kindermishandeling meldt, dan zal de houder deze behandelen zoals in de meldcode is omschreven. Een houder van een kinderopvangorganisatie is verplicht om bij een vermoeden van een zeden- of geweldsdelict door een werknemer (in dit geval de gastouders) de vertrouwensinspecteur te raadplegen.
U kunt ook rechtstreeks hulp zoeken op de volgende landelijke telefoonnummers:  Veilig thuis 0800-2000, Opvoedtelefoon (0900-8212205), Kindertelefoon (0800-0432), Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101, Transact (030-2300666), NIZW Jeugd/Expertisecentrum Kindermishandeling (030-2306564) Overige regionale adressen zie hieronder  

U kan op deze pagina van Gastouderbureau Happy tevens de volledige meldcode, de  handleiding van de meldcode, de sociale kaart en de signalenlijst vinden.
 
Het gastouderbureau neemt meldingen daarvan in vertrouwen en handelt deze af volgens het "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een melding van kindermishandeling of vermoeden van kindermishandeling kan bij de aandachtfunctionaris van het gastouderbureau gedaan worden. Dit kan op het telefoonnummer 06-54311828  bij  Marcel van Gorp.  Voor het melden van Kindermishandeling kunt u zich ook rechtstreeks richten tot Veilig thuis    vroeger AMK meldpunten

Wanneer een crisissituatie en/of een levensbedreigende situatie voor het kind ontstaat, belt u de politie  112 of de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg.

 MELDCODE KINDERMISHANDELING
 
Waarom een meldcode huiselijk geweld
Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals. Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Onderzoek wijst uit dat  hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet voorhanden hebben.
Het gaat om een meldcode voor: huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis), eergerelateerd geweld (waaronder huwelijksdwang) en ouderenmishandeling.


De meldcode bestaat uit 5 stappen. Afhankelijk de situatie kies je de juiste route beschreven in de volledige meldcode.  Gebruik ook altijd de handleiding samen met de meldcode.Zowel de volledige meldcode als de handleiding zijn hieronder te vinden.

 Route bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling;

 Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega;

 Route bij signalen seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.


 
Stappenplan meldcode huiselijk geweld
Gastouderbureau Happy  en haar gastouders gebruiken vanaf 1 juli 2013 het basis model van de Meldcode.  Deze bestaat uit 5 stappen namelijk.
STAP 1: In kaart brengen van signalen.  Gebruik hiervoor de signalen lijst.
STAP 2: Overleggen met een collega of de bemiddelingsmedewerker. Bij twijfel altijd raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
STAP 3: Gesprek met de cliënt.
STAP 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.  
Middels afwegingskader vanaf januari 2019 
 Afwegingskader meldcode kindermishandeling plus toelichting

STAP 5: Beslissen - hulp organiseren of melden.
 

Protocol kindermishandeling  en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang  vanaf januari 2019

Bekijk de wijzigingen op de site van Augeo

www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader/Downloads print versie sociale kaart:

Printversie Sociale Kaart Brabant GOB Happy
Printversie Sociale kaart Gelderland GOB Happy
Printversie Sociale Kaart Limburg GOB Happy

Sociale kaart: 


Landelijke telefoonnummers:


Politie                                                                                          112
Crisisdienst                                                                                   088-
867800
Veilig Thuis                                                                                    0800-2000
Kindertelefoon                                                                                0800-0432 
SOS  kindertelefoon                                                                        0900-0767
Landelijk Bureau Slachtofferhulp                                                       030-2340116
Transact                                                                                         030-2300666
NIZW Jeugd / Expertisecentrum Kindermishandeling                          030-2306564
Opvoedtelefoon                                                                              0900-8212205
 

relevante websites:

www.nizwjeugd.nl, www.kindertelefoon.nl, www.seksueelkindermisbruik.nl, www.seksueelgeweld.nl, www.huiselijkgeweld.nl.
Veilig Thuis Sinds januari 2015 zijn het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en SHG (Stichting Huiselijk Geweld) samengegaan onder de naam Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wilt u advies en hulp voor de ander en/of uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft uw advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven. Het landelijk nummer bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderen mishandeling is: 0800-2000 (gratis). Bellen is veilig. Als u bovenstaand nummer belt wordt gevraagd uw plaatsnaam in te spreken, u wordt dan doorverbonden met Veilig Thuis in uw regio. 


 Organisatie       : Bureau Jeugzorg 
(bezoek aan alle kantoren volgens afspraak)

 

 

Noordoost-Brabant(Regio Den Bosch)

Voorheen de vestigingen Den Bosch en Oss

Oude Vlijmenseweg 112
5223 GS  Den Bosch
Tel. 073 - 687 13 11
Fax. 073 - 612 26 83

Postbus 1163

5200 BE Den Bosch
www.jeugdzorg-nb.nl


Midden-Brabant

Voorheen vestiging Tilburg 

Alleenhouderstraat 25
5041 LC Tilburg
tel 013 462 03 00
fax 013 544 00 65

Postbus 339
5000 AH Tilburg
www.jeugdzorg-nb.nl


 West-Brabant

voorheen vestiging Roosendaal

Burgerhoutsestraat 19 
4701 EK Roosendaal
tel 0165 - 545 950
fax 0165 -  565 100

Postbus 53

4700 AB Roosendaal
www.jeugdzorg-nb.nlZuidoost-Brabant

Voorheen de vestigingen Eindhoven en Helmond

Sobriëtasplein 102
5701 MJ Helmond
tel 0492 - 508 400
fax 0492 508 401
www.jeugdzorg-nb.nl


KINDERTELEFOON  TILBURG

Locatie Tilburg Fabrieksstraat 1a, 5038 EM TILBURG
tel: 030 34 104 70 tilburg@kindertelefoon.nl


 Slachtofferhulp Nederland
Pallas Athenedreef 27
Postbus 14208
3508 SH Utrecht
Tel. 030-2340116 (niet voor hulpvragen) Email info@slachtofferhulp.nl
Website www.slachtofferhulp.nl
0900-0101 (lokaal tarief)
 

Organisatie       : GGD

Klik hier om naar de website van de GGD tegaan

GGD Jeugdgezondheidszorg GGD West-Brabant Doornboslaan 225
4816 CZ Breda
Tel. 076-5282000
Email info@ggdwestbrabant.nl
 
GGD Hart voor Brabant
Vogelstraat 2
5212 VL 's-Hertogenbosch
Tel. 0900-4636443
Email info@ggdhvb.nl
 
GGD Brabant-Zuidoost
De Callenburgh 2
5701 PA Helmond
Tel. 088-0031100
Email info@ggdbzo.nl
 

GGD Brabant-Zuidoost
Gebouw Witte Dame Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
088-0031100
E-mail info@ggdbzo.nl


Organisatie:   Steunpunt Huiselijk Geweld 


Klik hier voor de contactgegevens  van een steunpunt huiselijkgeweld bij u in de buurt


Voor hulp en advies bij huiselijk geweld kun je bellen met Steunpunt Huiselijk Geweld
0900 126 26 26 (5 cent per minuut). Je wordt dan doorverbonden met een steunpunt bij jou in de regio. Bellen is veilig. Het 0900-nummer is afgeschermd en daarom niet terug   te vinden op je telefoonrekening.
Ook achteraf zal niemand weten dat je ze gebeld hebt. Let er wel op dat je het laatst gebelde nummer uit het geheugen van je (mobiele) telefoon wist. Als je niet weet hoe
dat moet, bel dan in een telefooncel of met de telefoon van een vriend of vriendin.
 


Organisatie:                         Centrum voor Jeugd en Gezin 


Per gemeente is er  meestal een Centrum voor Jeugd en Gezin waarbij u terrecht kan met opvoedingsvraagstukken

Klik hier om de contactgegevens te vinden van het dichtsbijzijnde CJGOverige:

Juridisch Loket
Telefoon: 0900-8020
Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur

 
 Politieteam bij niet dringende zaken
telefoonnummer 0900-8844
 Raad voor de kinderbescherming
Landelijke directie
Fentener van Vlissingenkade 1
3521 AA Utrecht
Tel. 030 – 888 24 00
Fax 030 – 888 24 25
 
Postadres
Postbus 19202
3501 DE Utrecht
 
Tweede locatie
Franz Lisztplantsoen 200
3533 JG Utrecht
Tel. 030 – 888 24 00
Fax 030 – 888 24 25
 
Breda
Meerten Verhoffstraat 18
4811 AS Breda
Tel. 076 - 525 58 00
Fax 076 - 525 58 99

 
Eindhoven
Keizersgracht 5
5611 GB Eindhoven
Tel. 040 - 8518888
eindhoven@rvdk.minvenj.nl

 

Den Bosch
Magistratenlaan 222
5223 MA Den Bosch
073 – 620 79 11
Postbus 2332
5202 CH Den Bosch
E-mail denbosch@rvdk.minjus.nl


Inspectie van het Onderwijs – vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 31 11 www.onderwijsinspectie.nl