BIJSCHOLING, ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VOOR GASTOUDERS :

Gastouderbureau Happy zorgt voor (bij)scholing, ondersteuning en beleiding van gastouder op gebied van:          
   Het pedagogisch werkplan omschrijft wat de gastouder doet om invulling te geven aan de vier pedagogische doelen.  Hulpmiddelen voor de gastouder bij    het  opstellen van een pedagogisch werkplan:
             - Matrix van werkenderwijs:  werkplan
             - Invulformat voorbeeld:  Voorbeeld Pedagogisch werkplan
               GA HIER NAAR DE ONLINE LEEROMGEVINGCURSUSSEN:

Als u als gastouder op zoek  bent naar cursusdagen of volledige opleidingen dan vindt u veel mogelijkheden op de site van KNGO.