GGD inspectierapporten

Alle Gastouderbureaus  worden jaarlijks gecontroleerd of ze werken volgens de richtlijnen die gesteld zijn voor kinderopvang.
Hieronder vindt u de link naar het laatste inspectie rapport.
Link naar alle GGD inspectie rapporten van  Gastouderbureau Happy