KINDEROPVANGTOESLAG:
 
 
Bij de belastingdienst kan u een tegemoetkoming op uw kinderopvangkosten aanvragen als u aangesloten bent bij een gastouderbureau. Dit kan op de site “www.toeslagen.nl” . U kunt hier tevens veel informatie vinden en een proefberekening maken. De overheid verandert de regels met betrekking tot kinderopvangtoeslag regelmatig. De actuele informatie kunt vinden op de site van de belastingdienst / mijn toeslagen. 

kinderopvangtoeslag aanvragen 2018

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
- u maakt gebruik van een geregistreerde vorm van kinderopvang
- u werkt beide
- u zit in een reintegratie traject
- u volgt een door de belastingdienst  erkende opleiding

Als u kinderen op de basisschool zitten dan geldt voor de opvang tussen de middag dat daar geen toeslag aangevraagd mag worden.

KINDEROPVANGTOESLAG VANAF 2012:
 
  1. Binnen een maand na aanvang van de opvang aanvragen, door de ouder. Met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
  2. Indien u werkloos raakt, behoudt u vanaf 2012 nog gedurende een periode van 3 maanden het recht op dezelfde kinderopvangtoeslag als in de periode voorafgaand aan die werkloosheid. Deze termijn van 3 maanden kan ook doorlopen van het ene kalenderjaar naar het volgende kalenderjaar. Na de termijn van 3 maanden vervalt het recht op kinderopvangtoeslag indien er geen sprake is van een nieuw dienstverband.
  3. Kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Zie de volgende pagina.
De belastingdienst wijzigt regelmatig de regels en voorwaarde. Kijk op de site van de belastingdienst voor de meest actuele informatie.
Heeft u vragen dan kan u altijd contact opnemen met Gastouderbureau Happy.


Welke wijzigingen  moet u  m.b.t. kinderopvangtoeslag aan het gastouderbureau en de belastingdienst doorgeven?
- Start (2e kind voor aanvang van de startopvang) en einde  van de opvang  kinderopvangtoeslag.
- Meer of minder uren afgenomen / jaar.
- De datum van overgang van dagopvang naar buitensschoolseopvang.
- Wijziging in de gezin samenstelling, bijvoorbeeld bij een scheiding.  De gezinssamenstelling heeft invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag.  Stel bij een scheiding waarbij ouderschap is geregeld dan dient per ouder een gastouderopvang overeenkomst geregeld te worden. Tevens hebben dan ook beide recht op kinderopvangtoeslag.Kinderopvangtoeslag aanvragen?
Voor het aanvragen van de toeslag hebben beide ouders een DIGID nodig. Dit is een digitale handtekening.
Deze kan u aanvragen op www.digid.nl de aanvraag duurt een aantal dagen.
Bij het aanvragen van de toeslag wordt het LRK-nummer gevraagd. Hierbij moet u het LRK nummer invullen van de gastouder wat te vinden is op de gastouderopvang overeenkomst. Mocht het niet op de overeenkomst staan dan kan u even contact opnemen met Gastouderbureau Happy dan zoeken we het even op voor u.


TOESLAG AANVRAGEN kan op de site "Mijn_toeslagen"
 


JAAROPGAVE:

Begin februari ontvangt de vraagouder en de gastouder een jaaropgave met de werkelijk afgenomen uren. De jaaropgave wordt  door de belastingdienst gebruikt om de toeslag definitief toe te kenen Mocht u geen gebruik maken van het uren registratie dan is het plicht van de gastouder om eventuel afwijkingen in de werkelijk opgepaste uren door te geven aan het gastouderbureau.

Mocht u meer of minder  uren gebruikt hebben dan kan u het best als uw verzamelinkomen bekend is (voor 1 april normaal)  een wijziging doorgeven met de werkelijke uren, uurtarief en verzamelinkomen. Hierdoor wordt met het het definitief toekennen van de toeslag niet verrast.


 
 
Voor vragen en berekeningen kan u terecht bij Gastouderbureau Happy