Klachten:

Hoewel wij natuurlijk ons uiterste best doen om alles goed te doen, weten wij dat wij ook fouten kunnen maken. 
Als u eens wat minder tevreden bent kunt u contact opnemen met een Marcel van Gorp van  Gastouderbureau Happy.
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiële klacht wilt indienen of dat wij u vragen of u een klacht wilt indienen.

Hier kan u het uitgebreide klachten reglement downloaden.Klachtenreglement Gastouderbureau Happy
Het basis principe  van een klacht is dat je, je ongenoergen bekend maakt bij wie het aangaat. 


A. Interne klachtenregeling
1. Wanneer u een klacht hebt die u officieel wilt melden, vult u een klachtenformulier in. Soms zal ook een medewerker van ons bureau, naar aanleiding van een klacht of probleem, u voorstellen het klachtenformulier in te vullen.  Intern klachten formulier
2. U levert het klachtenformulier (en eventuele bijlagen) in of u stuurt het op naar Gastouderbureau Happy Loo 4 5571KR Bergeijk of stuur een e-mail naar: happygastouderburo@hetnet.nl

3. Binnen 1 week na ontvangst van het klachtenformulier ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. 
4. Binnen vier weken hoort u van ons welke oplossing wij gevonden hebben. Om deze oplossing te vinden, zal zowel met u als met de betrokken medewerker(s) contact opgenomen worden.

B. Externe klachtenregeling
Onlangs heeft Gastouderbureau Happy zich aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie.
Minister Asscher heeft besloten dat alle kinderopvangorganisaties verplicht zijn zich per 
01-01-2016 aan te sluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Op deze manier wil de overheid 
de positie van ouders in de kinderopvang versterken. Het moet voor ouders duidelijker en eenvoudiger
worden om bij een onenigheid een klacht in te dienen.
Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
·         Uitvoering van de overeenkomst
·         Verandering van de overeenkomst
·         Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
·         Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
·         Kwaliteit van de opvang
·         Kosten van de opvang
·         Opvangtijden
·         Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
·         Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden
Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang niet?
De commissie behandelt geen klachten over een gastouder.Gedraagt een gastouder zich dus niet zoals het hoort, dan kunt u bij het gastouderbureau klagen. Bij een onbevredigende oplossing kunt u terecht bij het Klachtenloket of bij de Geschillencommissie. Alleen ouders kunnen een klacht of geschil indienen.
Belangrijk is dat u de klacht eerst bespreekt met iemand van Gastouderbureau Happy.
Heeft u binnen 4 weken van ons geen reactie ontvangen of we komen er samen niet uit, dan pas neemt u contact 
op met de Geschillencommissie.
Klik voor meer informatie over de procedure bij een klacht op onderstaande link;
https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/
 
Jaarlijks maakt Gastouderbureau Happy een Klachten verslag waarin officiele klachten worden opgenomen en de afhandeling daarvan.
Gastouderbureau Happy heeft geen officiele klachten ontvangen in 2017.  Indien u wensen heeft dan zal Gastouderbureau Happy samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn. Hieronder het Externe klachten verslag van de Geschillen Commissie. De complete verslagen zijn op aanvraag te verkrijgen bij Gastouderbureau Happy.

Klachten vrij bij de geschillencommissie 2017

Verslag geschillen commissie 2016 klachtenvrij

SKK Klachtenvrijbrief_ouders_2015

SKK Klachtenvrijbrief_oudercommissie_2015