GASTOUDER WORDEN

Als u graag met kinderen werkt dan is gastouder worden misschien iets voor u! 
De motivatie is belangrijk daarnaast worden er door Gastouderbureau Happy kwaliteitscriteria aan de gastouder gesteld.
Gastouderbureau Happy richt zich op  bemiddeling en begeleiding van gastouders.
Dit betekent we match zoeken tussen vraagouder en gastouders daarna na dit begeleiden en ondersteunen.
Heeft u interesse? Neem dan contact op Gastouderbureau Happy om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
Hieronder staat beschreven waar u allemaal rekening mee moet houden.

STAP 1. Afspraak maken voor bezoek Gastouderbureau Happy
Gastouderbureau Happy komt vrijblijvend bij u op bezoek. Het is nodig dat de ouders en de gastouder aanwezig zijn bij het bezoek. Tijdens het bezoek worden de berekeningen toegelicht. De wettelijk verplichte risico- inventarisatie en de intake van de gastouder en ouders worden ook tijdens het eerste bezoek gedaan. Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden over kinderopvang toeslag, gastouderopvang en andere zaken die raakvlak hebben met het sluiten van een gastouderopvang overeenkomst.


STAP 2. MBO-2 HZW en EHBK behalen of controleren dat de huidige diploma's voldoen.
Iedereen die gastouder willen worden moet voldoen 2 opleidingseisen , namelijk:
- MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn. Hierbij hoeft je niet naar school of geen stage te lopen. Dit is een zeer kort traject.
- Oranje kruis Eerste Hulp aan Kinderen. Dit is een dagcursus.
Sommige gastouders hebben ook vrijstelling voor de MBO-2 opleiding omdat ze bijvoorbeeld een SPW3 diploma hebben. Zie de vrijstellingslijst .
Als u vragen heeft over de opleiding kan u telefonisch contact opnemen. 

Klik hier voor de vrijstellinglijst m.b.t.. de MBO-2 opleidingSTAP 3. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen
Als u besloten heeft om u in te schrijven bij Gastouderbureau Happy dan moet de gastouder een VOG aanvragen.  De VOG wordt dit ook wel “bewijs van goed gedrag” genoemd. Indien de gastouder opvang gaat bieden in haar eigen huis dan moeten de huisgenoten ouder dan 18 jaar ook een VOG aanvragen. De VOG kan op 2 manieren aangevraagd worden:
1.  Met een aanvraagformulier dat je kan verkrijgen bij Gastouderbureau Happy. Met 30,50 euro, legitimatiebewijs en het VOG-aanvraagformulier kan de Verklaring Omtrent Gedrag bij het gemeentehuis aangevraagd worden. De kosten zijn voor de gastouder. Bij de aanvraag op het gemeentehuis krijgt u een BEWIJS van aanvraag mee. Binnen 4 weken krijgt u de officiële VOG “ Verklaring Omtrent Gedrag” thuisgestuurd van Justitie.

2. Digitaal aanvragen. Gastouderbureau Happy zet een formulier klaar als u de geboorte datum, email adres, de naam en voorletters door geeft. Een voorwaarde om op deze manier aan te vragen is dat u internet verbinding heeft, digitaal kan betalen en dat  de aanvrager een DIGID heeft. Het voordeel van digitaal aanvragen is dat het minder tijd kost en dat het goedkoper is rond de 24 euro per stuk.
3. Zodra u de VOG's binnen heeft dient u deze te registreren in het personenregister   De gemeente kan u aanmelding voor de registratie in LRK pas verwerken nadat u en uw huisgenoten aangemeld zijn in het personenregister.

STAP 4. Registreren in het LKR
Is uw gastouder nog niet geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang dan kan Gastouderbureau Happy u daarbij helpen.
Voor de aanmelding van een gastouder in het Landelijk Register heeft Gastouderbureau Happy de volgende papieren een kopie nodig van de gastouder:
1. Een geldig identiteitsbewijs.
2. Een geldig Oranje Kruis EHBK-certificaat
3. Een MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn
4. De VOG van de gastouder. Bij de aanmelding bij de gemeente mag deze maximaal 2 maanden oud zijn. Als de gastouder aan huis oppast en deze heeft huisgenoten ouder dan 18 jaar dan dienen deze ook een VOG te overleggen.
5. Met de aanmelding moet ook de risico inventarisatie opgestuurd worden.

Voordat  u als gastouder aangemeld wordt voor de registratie  moet u op de hoogte zijn van de kwaliteitseisen die gesteld worden.


 

STAP 5. Retour sturen van de VOG en de Overeenkomst
De overeenkomst de VOG moeten bij Gastouderbureau Happy moeten aanwezig zijn op de startdatum van de overeenkomst. Bij voorkeur ontvangt Gastouderbureau Happy de Verklaring Omtrent Gedrag en de overeenkomst samen. De documenten mogen ook gemaild worden naar Gastouderbureau Happy. 

Nadat de VOG en de overeenkomst binnen zijn krijgen de gastouder en de vraagouder een ondertekende overeenkomst retour gestuurd als bewijs van inschrijving.

STAP 6. Toeslag aanvragen.
De kinderopvang toeslag wordt door de ouders zelf aangevraagd op www.toeslagen.nl. Dit kan vanaf de ingangsdatum op de overeenkomst. De ingangsdatum kan nooit voor de aanvraagdatum van de VOG liggen. LET OP. De VOG en overeenkomst binnen moeten zijn bij het Gastouderbureau op het moment van de ingangsdatum. 

 

STAP 7. Kassierfunctie vanaf 2010.
Vanaf het jaar 2010 is het wettelijk verplicht dat de uitbetaling van de gastouder via het gastouderbureau verloopt. Dat zeggen de vraagouder betaalt het gastouderbureau per maand de oppas vergoeding plus de bureaukosten. Gastouderbureau Happy betaalt daarna de oppas vergoeding aan de gastouder. 

Het betalingsverkeer wordt alleen uitgevoerd na ondertekening van een betalingsmachtiging door de vraagouder. 

De uren die de gastouder uitbetaalt krijgt staat standaard ingesteld op basis van de contract uren die vastgelegd zijn in de gastouderopvang overeenkomst. Hierbij is het nog steeds mogelijk om de uren per maand aan te passen. Het aanpassen van het aantal uren kan hieronder door op het kopje URENREGISTRATIE te klikken. Een voorwaarde is dat uw gegevens van de overeenkomst door Gastouderbureau Happy op de web-site beschikbaar zijn gesteld. Tevens heeft u een inlog code nodig. Deze kan u verkrijgen bij het gastouderbureau als u die niet heeft.