www.subsidieoppas.nl

GASTOUDERBUREAU HAPPY te Bergeijk    Voor bemiddeling en begeleiding gastouderopvang.
 tel. 06-54311828 Marcel van Gorp, E-mail: happygastouderburo@hetnet.nl

 Prijs vanaf 20 euro per maand / gezin. Dit geldt ook voor twee kinderen of meer

 

Kinderopvangtoeslag 

Hieronder een aantal verandering die doorgevoerd zijn per 2012. De overheid verandert de regels met betrekking tot kinderopvangtoeslag regelmatig. De actuele informatie kunt vinden op de site van de belastingdienst / mijn toeslagen. 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-2017


Vanaf 2012 alleen kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren

Kinderopvangtoeslag is bedoeld om de arbeidsdeelname van ouders met kinderen te bevorderen. Bij de berekening van de toeslag wordt echter niet gekeken naar het aantal uren dat ouders werken, maar naar het inkomen. Het kabinet wil dat veranderen.

Vanaf 2012 wordt de kinderopvangtoeslag daarom gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Ouders hebben dan bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders.

Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunnen ouders 70% van de uren declareren. Deze kinderen maken namelijk minder gebruik van opvang, omdat ze ook naar school gaan.

De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:

In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. In de tabel ziet u wat de belastingdienst onder gewerkte uren verstaat.

 

Mijn situatie Gewerkte uren
Ik werk in loondienst, ik krijg stukloon of ik heb inkomsten uit andere werkzaamheden.

Dit zijn de uren die u op jaarbasis betaald krijgt. Als u verlof en ziekte krijgt uitbetaald, tellen deze uren ook mee.

Ik ben zelfstandig ondernemer.

Dit zijn de uren waarvan aannemelijk is dat u die u besteedt aan werk voor een of meer ondernemingen. U berekent deze uren zoals bij het urencriterium voor de Wet inkomstenbelasting. U mag reistijd niet meerekenen. Hiermee is al rekening gehouden in de percentages. U mag ziekte wel meerekenen.

Ik werk niet, maar volg een re-integratietraject, een verplichte inburgeringcursus of een studie.

Omdat u niet werkt, geldt nu nog geen percentage van de gewerkte uren. Ga uit van de opvanguren die in uw contract met de kinderopvanginstelling staan. Dit geldt ook als de andere ouder wel werkt of zelfstandig ondernemer is.

Voorbeeld

U en uw partner hebben 2 kinderen die allebei naar de opvang gaan. Uw dochter gaat 28 uur per week naar de dagopvang en uw zoon gaat 14 uur per week naar de buitenschoolse opvang. U werkt 20 uur per week en uw partner 36 uur. Voor hoeveel uur kunt u kinderopvangtoeslag krijgen?

Berekening dagopvang:

U werkt het hele jaar 20 uur per week, dus u bent de ouder die het minst werkt. In totaal werkt u 52 weken = 1040 uur per jaar. Per maand is dit 86,66 uur (1040 gedeeld door 12). U mag dit vermenigvuldigen met 140%. U hebt dus recht op 121 uur kinderopvangtoeslag per maand voor uw dochter.

Berekening buitenschoolse opvang:

U werkt het hele jaar 20 uur per week, dus u bent de ouder die het minst werkt. In totaal werkt u 52 weken = 1040 uur per jaar. Per maand is dit 86,66 uur (1040 gedeeld door 12). U mag dit vermenigvuldigen met 70%. U hebt dus recht op 61 uur kinderopvangtoeslag per maand voor uw zoon.

 

 

 Kinderopvangtoeslagpercentages vanaf 2012 

De belastingdienst vergoed een percentage van de totale kinderopvangkosten. De totale kidneropvangkosten bestaan uit  het uurloon van de gastouder en de bureaukosten van het gastouderbureau zolang deze kosten om het maximale tarief blijven waarover de belastingdienst kinderopvangtoeslag betaald.
Voor gastouderopvang geldt in 2017 een maximum tarief van 5,75/uur/kind

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

 Overige regels voor kinderopvangtoeslag aanvragen in 2012:

  

Maximaal tarief voor de kinderopvangtoeslag gastouderopvang 

Per jaar wordt het tarief waarover je  maximaal recht op kinderopvangtoeslag opnieuw bekeken  door de belastingdienst.  De gastouder bepaalt zelf de hoogte van haar uurloon.
  

Kinderopvangtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht

De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen wordt bekort tot één maand. Aanvragen voor de kinderopvangtoeslag over eerdere periodes zijn dus vanaf 1 januari 2012 niet meer mogelijk.  Dus als u de kinderopvangtoeslag voor de eerste keer aanvraagt dan moet dit binnen een maand gebeuren na de ingang van de overeenkomst.

Geen recht op kinderopvangtoeslag voor tussenschoolse opvang

Voor kinderen die op het basisonderwijs zitten geldt dat de ouders alleen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen voor: voor schoolse opvang en  na schoolse opvang. Voor tussen schoolse opvang heb je geen recht op kinderopvangtoeslag.

 Werk als gastouder geeft geen recht op kinderopvangtoeslag

Ouders die alléén inkomsten hebben uit het werk als gastouder, krijgen in de toekomst geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eigen kind of kinderen. Als u dus werkt als gastouder en tijdens die uren uw eigen kinderen onderbrengt bij een gastouder of kinderdagverblijf, krijgt u daarvoor geen kinderopvangtoeslag

 

Kinderopvangtoeslag en werkloosheid

Indien u werkloos raakt, behoudt u vanaf 2016 nog gedurende een periode van 6 maanden het recht op dezelfde kinderopvangtoeslag als in de periode voorafgaand aan die werkloosheid. Deze termijn van 6 maanden kan ook doorlopen van het ene kalenderjaar naar het volgende kalenderjaar. Na de termijn van 6 maanden vervalt het recht op kinderopvangtoeslag indien er geen sprake is van een nieuw dienstverband.
 

Totaal maximaal aantal uren voor kinderopvang 230 uur per maand

Momenteel kunnen ouders per kind 230 uur per maand declareren per soort kinderopvang. Dit wordt 230 uur voor alle soorten kinderopvang samen.

 

Fraude bestrijding door de overheid

De boetes bij misbruik van de kinderopvangtoeslag worden hoger. De boete kan oplopen tot 100% van het terug te betalen bedrag.